Jak działa

Sercem systemu SolarBoxPro jest centralka WiFi komunikująca się poprzez sieć WiFi z miernikiem energii zainstalowanym w rozdzielni zakładowej oraz modułami wykonawczymi zlokalizowanymi w części obiektowej, odpowiedzialnymi za włączanie/wyłączanie urządzeń lub instalacji odbiorczych.

W zależności od ilości energii dostępnej w danym momencie z zakładowej instalacji PV, co określa miernik energii z czujnikiem kierunku przepływu prądu, centralka WiFi steruje działaniem urządzeń lub instalacji odbiorczych.

Dzięki integracji z serwisem pogodowym system SolarBoxPro na bieżąco zarządza energią wytwarzaną przez panele PV, dobierając najbardziej efektywne scenariusze działania.

Elastyczna aplikacja użytkownika działająca w środowisku Home Assistant zapewnia podgląd pracy oraz konfigurację systemu z poziomu komputera, tabletu lub smartfona.


Elementy składowe systemu SolarBoxPro

Centralka WiFi

Centralka WiFi jest mikrokomputerem obsługującym aplikację zarządzającą systemem SolarBoxPro – łączy się bezprzewodowo z trójfazowym miernikiem energii oraz steruje modułami wykonawczymi. Wszystkie elementy składowe systemu SolarBoxPro wyposażone są w moduły WiFi, dzięki czemu instalacja systemu jest maksymalnie uproszczona – nie wymaga wiercenia otworów, ani prowadzenia dodatkowych przewodów.

Licznik energii z detekcją kierunku przepływu energii pozwala na precyzyjne określenie ilości energii pobieranej z sieci oraz generowanej przez własną instalację PV. Na podstawie realnych odczytów system SolarBoxPro uruchamia konkretne scenariusze wykonawcze zmierzające do maksymalnego wykorzystania własnej energii, bez oddawania znacznych ilości do sieci. Licznik energii instalowany jest w skrzynce rozdzielczej, mierząc kierunek przepływu energii przy pomocy cęgów prądowych, bez konieczności rozpinania instalacji i montowania dodatkowych przewodów.


Licznik energii

Moduł wykonawczy

Moduł wykonawczy komunikuje się z centralką WiFi poprzez sieć WiFi. System SolarBoxPro obsługuje do 3 modułów wykonawczych, z których każdy wyposażony jest w czujnik temperatury oraz 3 wyjścia bezpotencjałowe lub 230 V o maksymalnym poborze prądu 8 A. Moduły wykonawcze zlokalizowane są zazwyczaj w części obiektowej zakładu, sterując urządzeniami (instalacjami) odbiorczymi. System SolarBoxPro wspomaga prowadzenie rozliczeń z Operatorem z uwzględnieniem bilansowania międzyfazowego. Dzięki pomiarowi obciążenia poszczególnych faz w czasie rzeczywistym system przełącza obciążenia (urządzenia/instalacje odbiorcze) na fazy oddające najwięcej energii do sieci. 

Typowe zastosowanie systemu SolarBoxPro

T: 32 21 88 659

M: 887 766 060Jeśli jesteś zainteresowany systemem SolarBOXPro , wyślij do nas formularz lub zadzwoń

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Tranz-Tel sp. z o.o.

    EnglishPolish